Denetimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik ve Suçun Tekrarı 3

Denetimli Serbestlik ve Suçun Tekrarı

Yakın zamanlara kadar pek fazla bilinmeyen, bugün ise birçok ceza sisteminin ana unsurlarından birisi olan denetimli serbestlik, suç işleyen kişilere daha insani ve etkin davranılması isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Denetimli serbestlik kurumuyla...

Fransa'da Denetimli Serbestlik Sistemi 2

Fransa’da Denetimli Serbestlik Sistemi

Fransa‟da denetimli serbestlik hizmetleri, Adalet Bakanlığı‟nın yetkisinde ancak özel sektörle birlikte yürütülmektedir. şartla salıverilme, denetimli serbestlik, suçluların belirli yerlere girmekten alıkoyulması gibi uygulamaların ilk örnekleri 1885‟li yıllarda görülmektedir. Cezanın infazından sonra hükümlülere yardım edilmesi...

Avusturya'da Denetimli Serbestlik Sistemi 2

Avusturya’da Denetimli Serbestlik Sistemi

Avusturya‟da denetimli serbestlik sistemi, 1957 yılında özel bir girişim olarak uygulanmaya başlayan özel bir kuruluştur. Denetimli serbestliğe ilişkin ilk önemli yasal düzenleme 1961‟de kabul edilen Çocuk Mahkemeleri Yasası‟dır. 1969‟da, denetimli serbestlik çalışanları ile teşkilatına...

İngiltere'de Denetimli Serbestlik Uygulaması 3

İngiltere’de Denetimli Serbestlik Uygulaması

ingiltere‟de denetimli serbestlik kurumunun ilk uygulamalarının 17. yüzyılda kolonilerde ölüm cezası alan hükümlülerin, bu cezanın infazı yerine sürgün edilmesi şeklinde görüldüğü iddia edilmektedir. Bir başka görüşe göre ise ingiliz Yeşilay Kuruluşu‟nun Klisesi, zamanla ingiltere...

Denetimli Serbestlik Faydaları 2

Denetimli Serbestlik Sisteminin Amacı ve Faydaları

Denetimli Serbestlik Sisteminin Amacı ve Faydaları Günümüzde cezalandırmanın temel amacını genel olarak suçluların ıslah edilerek topluma kazandırılması ve kamu güvenliğinin korunması şeklinde ifade etmek mümkündür. Türk Ceza Kanunu’nun birinci maddesinde ceza kanununun amacı; kişi...

Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmeti 3

Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmeti

Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmeti Bu hizmet, her ilde belirlenen kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yer alan yataklı sağlık tesislerinde verilir. İl Sağlık Müdürlüğü, denetimli serbestlik kapsamında verilecek tedavi hizmeti ihtiyacını Kamu Hastaneler Birliği Genel...